Breeder list

Breeder list

On the Breeder list, to be found below, you will find Boerboel International breeders categorized per country.
Boerboel International breeders have database access and can give you a lot of information about the parents health testing. Breeder list

Boerboel International breeders are breeding according the original Boerboel breedstandard without all the fancy designer colours. Black is NO Boerboel.

Boerboel International advises you to buy ONLY pups of which the parents have been health tested and have a DNA profile. 
If you are looking for a boerboel pup you can contact the Boerboel International Breeders through their website or you can contact Boerboel International. Potential boerboel puppy buyers can always contact Boerboel International at office@boerboelinternational.eu.

..

Disclaimer !
English: All breeders listed above have been carefully checked by BI . However, BI is NOT responsible and / or liable for interim emerging situations with individual breeders or by actions, decisions and/or promises of breeders who do not comply with BI policies . This list is NOT legally binding

Nederlands: Alle fokkers op bovenstaande lijst zijn zorgvuldig door BI gecontroleerd. BI is echter NIET verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor tussentijds veranderde situaties bij individuele fokkers of door acties, beslissingen en/of beloftes van fokkers welke niet stroken met het BI beleid. Aan de lijst kunnen GEEN rechten worden ontleend.

Deutsch: Alle Züchter, die auf der oben genannten Liste stehen, sind sorgfältig von BI kontrolliert. BI ist NICHT für eine zwischenzeitliche veränderte Situationen bei einzelnen Züchtern oder Handlungen, Entscheidungen oder Versprechungen der Züchter, die nicht unterstüzt werden durch die Ansichten von BI. Die Liste ist NICHT rechtsverbindlich.

Last modified: 20-7-2017